Nieuws

  • 11 april 2021
  • Steve Oakes

Van crisis naar kans

Als we kijken naar de ouderenzorg is er een duidelijke verschuiving van wonen naar service waarneembaar. Deze trend laat zien dat zorg veel meer op de achtergrond staat. Traditionele zorghuizen zullen blijven bestaan en het aantal neemt zelf toe, maar zullen, los van de dalende personeelsinstroom, uiteindelijk niet meer passen in het tijdsbeeld. Welbevinden en […]

Read More
  • 10 april 2021
  • Robin Schut

Verzilver de vergrijzing

De komende jaren neemt het aantal senioren snel toe. Volgens de bevolkingsprognose van het CBS zal het aantal 65-plussers toenemen: waren er in 2012 nog 2,7 miljoen 65-plussers, in 2041 zullen dat er 4,7 miljoen zijn. Tot 2060 blijft het aantal schommelen rond 4,7 miljoen. Ouderen in Nederland hebben nog nooit zoveel vermogen bij elkaar […]

Read More
  • 9 april 2021
  • Lisa Vloet

Maak verhuizen leuk!

Volgens CBS-prognoses zal het hoogtepunt van de vergrijzing in ons land liggen in het jaar 2038. Ons land telt dan 4,3 miljoen 65-plussers. Een toename met 1,9 miljoen vergeleken met 2007. Deze leeftijdsgroep vormt dan 25 procent van de totale bevolking. Ook de levensverwachting van mannen of vrouwen stijgt. Door overheidsbeleid worden ouderen gestimuleerd zo […]

Read More