Maak verhuizen leuk!

  • By Lisa Vloet
  • 9 april 2021
  • 2 Comment
  • 1104 Views

Volgens CBS-prognoses zal het hoogtepunt van de vergrijzing in ons land liggen in het jaar 2038. Ons land telt dan 4,3 miljoen 65-plussers. Een toename met 1,9 miljoen vergeleken met 2007. Deze leeftijdsgroep vormt dan 25 procent van de totale bevolking. Ook de levensverwachting van mannen of vrouwen stijgt. Door overheidsbeleid worden ouderen gestimuleerd zo lang mogelijk thuis te blijven. Mensen hebben doorgaans die voorkeur ook, maar steeds meer roept de vraag zich op of het nog wel verantwoord is, en waarom men er zo tegenop ziet om te verhuizen naar bijvoorbeeld een woonzorgcomplex met gelijkgestemden, veiligheid en voorzieningen?

Uit USP-onderzoek blijkt, dat 15 procent van de 55-plussers van plan is nog een keer vrijwillig te gaan verhuizen bij goede gezondheid. Nog eens 10 procent denkt dit te gaan doen wanneer de zorgbehoefte toeneemt. De woonconsument is beter geïnformeerd en is kritischer op het aangeboden woonaanbod. Het niet willen verhuizen brengt ook de risico’s mee voor de doorstroming op de gehele woningmarkt. Er is nu al een tekort van 331.000 woningen (ABF research). De senior is niet iemand die ‘achter de geraniums wegkruipt’. Sterker nog: veel 50-plussers zijn juist innovators.

De senior is niet iemand die ‘achter de geraniums wegkruipt’. Sterker nog: veel 50-plussers zijn juist innovators.

‘Niet meer dan 11 procent van de mensen tussen 50 en 69 jaar zijn afwachtende opa’s en oma’s met een conservatieve belevingswereld. Daar tegenover staat maar liefst 33 procent van de senioren die juist behoren tot de ‘vrijgevochten voorlopers’. 1,2 miljoen 50-plussers die veel geld over hebben voor auto’s, internet en gezonde lifestyle. Zij zijn de early adapters die open staan voor innovaties. Het is essentieel om de vergrijzing niet als een probleem te zien. Vergrijzing biedt namelijk heel veel kansen om te ‘verzilveren’.

Gemeenten, projectontwikkelaars en private partijen moeten elkaar vinden en aan de slag gaan, zodat we goed voorbereid zijn op toekomstig wonen. Het is noodzakelijk om beter tegemoet te komen aan de eisen van senioren zodat de bereidwilligheid groter is om te verhuizen naar innovatieve ideeën waar zij zich in herkennen. Verhuizen moet een beter danwel leuker alternatief gaan bieden dan de huidige woning. Uitgangspunt moet zijn dat het niet erg is om te verhuizen, en men er juist op vooruit gaat.

2 thoughts on “Maak verhuizen leuk!”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *