Verzilver de vergrijzing

  • By Robin Schut
  • 10 april 2021
  • 2 Comment
  • 1104 Views

De komende jaren neemt het aantal senioren snel toe. Volgens de bevolkingsprognose van het CBS zal het aantal 65-plussers toenemen: waren er in 2012 nog 2,7 miljoen 65-plussers, in 2041 zullen dat er 4,7 miljoen zijn. Tot 2060 blijft het aantal schommelen rond 4,7 miljoen. Ouderen in Nederland hebben nog nooit zoveel vermogen bij elkaar gespaard als nu. Huishoudens met een hoofdkostwinner die ouder is dan 65 zijn samen goed voor 462,7 miljard euro. De groep ‘vermogende’ stijgt in aantal van 7.000 naar 37.000, een stijging van meer dan 400%. 

Het aantal particuliere woonzorginitiatieven voor senioren is in een relatief kort tijdsbestek sterk toegenomen. In 2012 werd het aantal locaties nog geschat op circa 130 (Thaens, 2015). Inmiddels gaat het om minimaal 300 particuliere woonzorglocaties die huisvesting bieden aan naar schatting 5400 ouderen. Senioren hebben in toenemende mate de wens om op een andere manier verzorgd te worden dan in de ‘reguliere’ verzorgingshuizen. Hiervoor zijn zij bereid om hogere (woonservice) kosten te betalen. 

Senioren hebben in toenemende mate de wens om op een andere manier verzorgd te worden dan in de ‘reguliere’ verzorgingshuizen.

Binnen de verzorgingsmarkt is een duidelijke toename van het aantal particuliere initiatieven in het (semi)topsegment zichtbaar van circa 15% per jaar. Echter is dit onvoldoende om aan de vraag te kunnen voldoen. Door individualisering wordt de woonbehoefte steeds persoonlijker en kwalitatiever van aard. De GalleryHouse constateert dat er behoefte is aan een totaalbeleving. Niet alleen het huis en de woonomgeving, maar ook de manier van leven met anderen moet mensen aanspreken en aansluiten bij hun identiteit. Het concept en de leefomgeving zijn belangrijker in het keuzeproces dan het huis zelf.

2 thoughts on “Verzilver de vergrijzing”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *